• ทำไมต้องเรียน Tell Me More


  » ครบถ้วนด้วยเนื้อหาทุกระดับ กิจกรรมหลากหลายถึง 37 กิจกรรม มากกว่า 2,000 ชั่วโมง
  » ระบบสังเคราะห์เสียงอัจฉริยะ Speech Recognition System, S.E.T.S ได้ผลเสมือนเรียนกับเจ้าของภาษา
  » Interactive Dialogue บทสนทนาหลากหลายสถานการณ์ พร้อมฝึกโต้ตอบเสมือนการสนทนาจริง
  » เรียนได้ง่ายด้วยตัวเอง แค่มีอินเตอร์เน็ตเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  » มีแบบทดสอบออนไลน์พร้อมเพื่อวัดระดับคะแนนที่ได้ เทียบเคียงกับ TOEIC TOEFL

  **คุณเรียนภาษาอังกฤษมานาน แต่ทำไมไม่ประสบผลสำเร็จ
  TELL ME MORE เป็นคำตอบที่คุณต้องการในการเรียนภาษาของคุณ**

 • ก่อนการเข้าใช้งาน Tell Me More ผู้ใช้งานควรทำแบบทดสอบก่อนเรียน(Placement Test) เพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนการเข้าใช้งานโปรแกรม Tell Me More

  ** ใช้งานโปรแกรม Tell Me More ผ่าน Internet Exploer(IE) เท่านั้นค่ะ **
  ขั้นตอนการสอบ Placement Test สามารถรับชมได้ที่วีดีโอด้านล่าง

  ตัวอย่างการกรอก Username & Password
  สำหรับนักศึกษา
  ชื่อผู้ใช้ = รหัสนักศึกษา เช่น 54531211009-6
  รหัสผ่าน = รหัสบัตรประชาชน
  สำหรับบุคลากร
  ชื่อผู้ใช้ = อีเมล์มหาวิทยาลัย เช่น vichi
  รหัสผ่าน = รหัสบัตรประชาชน

  **หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาติดต่อ 0-5392-1444 ต่อ 1624, 5304**

 • Play   Stop
  วีดีโอแนะนำกิจกรรมการเรียนโปแกรม Tell Me More
 •  
  ปัญหาด้านเครื่องคอมพิวเตอร์
   
  ถาม : ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากติด POP-UP Blocker ทำยังไงดี?
  » ตอบ : ให้ทำการปิด POP-UP Block บน Internet Explorer โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1.1 วิธีตั้งค่าการปิด Pop-up Blocker
  ถาม : ปิด POP-UP แล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ทำยังไงดี?
  » ตอบ : ถอนการติดตั้ง Toolbar ออกให้หมด โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1.2 วิธีการปิด Toolbar บน Internet explorer
  ถาม : เข้าเรียนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะด้านการพูดไม่ไดเป็นรูปกากบาท
  » ตอบ : ทำการติดตั้ง Auralog Components โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2.1 วิธีการตรวจสอบคอมพิวเตอร์
  ถาม : เข้าเรียน TMM ผ่าน IE แต่คลิกอะไรไม่ได้เลย
  » ตอบ : ให้ใช้งานผ่าน Google Chrome แทนโดยใช้ส่วนขยายที่มีชื่อว่า IE Tab โดยปฏิบัตตามคู่มือในส่วนเพิ่มเติม "วิธีการเข้าใช้งานผ่าน Google Chrome"
   
  ปัญหาเรื่องของ Username และ Password
   
  ถาม : ลืม Username Password หรือยังไม่มี Username เข้าใช้งานทำยังไงดี ?
  » ตอบ : แจ้ง ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเขตพื้นที่การศึกษา มาที่ Facebook FanPage Arit Tell Me More หรือโทร 053-921444 ต่อ 1624 หรือ 5304
   
  **หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาติดต่อ 0-5392-1444 ต่อ 1624, 5304**
 • ลำดับขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติได้ตามดังนี้

  ลำดับขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด
  1.ตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ (Internet explorer)  
  » 1.1 วิธีตั้งค่าการปิด Pop-up Blocker
  » 1.2 วิธีการปิด Toolbar บน Internet explorer
     
  2.ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการใช้งาน Tell Me More  
  » 2.1วิธีการตรวจเครื่องสอบคอมพิวเตอร์
     
  **ส่วนเพิ่มเติม**  
  » วิธีการเข้าใช้งานผ่าน Google Chrome
  » วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Tell Me More
     
  ดาวน์โหลดโปรแกรม  
  » Teamviewer (โปรแกรมรีโมทเครื่อง)
  » Adobe Flash player
  » Auralog Componentsสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)
128 ถนน ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1624, 5304 โทรสาร 0-5392-1444 ต่อ 1630