ปิดปรับปรุง Tell Me More
เนื่องจากถึงกำหนดการอัพเดทระบบประจำปี จะมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
(ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557)

ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
โดยจะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการเรียนใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น (กิจกรรมการเรียนจะถูก Reset เป็น 0%)
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักวิทยบริการฯ เบอร์โทร 053921444 ต่อ 1624 , 5307

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

คลิก!!