• ทำไมต้องเรียน Tell Me More


  » ครบถ้วนด้วยเนื้อหาทุกระดับ กิจกรรมหลากหลายถึง 37 กิจกรรม มากกว่า 2,000 ชั่วโมง
  » ระบบสังเคราะห์เสียงอัจฉริยะ Speech Recognition System, S.E.T.S ได้ผลเสมือนเรียนกับเจ้าของภาษา
  » Interactive Dialogue บทสนทนาหลากหลายสถานการณ์ พร้อมฝึกโต้ตอบเสมือนการสนทนาจริง
  » เรียนได้ง่ายด้วยตัวเอง แค่มีอินเตอร์เน็ตเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  » มีแบบทดสอบออนไลน์พร้อมเพื่อวัดระดับคะแนนที่ได้ เทียบเคียงกับ TOEIC TOEFL

  **คุณเรียนภาษาอังกฤษมานาน แต่ทำไมไม่ประสบผลสำเร็จ
  TELL ME MORE เป็นคำตอบที่คุณต้องการในการเรียนภาษาของคุณ**

 • การเข้าใช้งานระบบ Tell Me More

  ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการลงทะเบียนผู้ใช้งานให้กับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร โดยสามารถเข้าใช้งานด้วยวิธีการข้างล่าง

  ** ใช้งานโปรแกรม Tell Me More ผ่าน Internet Exploer(IE) เท่านั้นค่ะ **

  สำหรับนักศึกษา
  ชื่อผู้ใช้ = รหัสนักศึกษา เช่น 54531211009-6
  รหัสผ่าน = รหัสบัตรประชาชน

  สำหรับบุคลากร
  ชื่อผู้ใช้ = อีเมล์มหาวิทยาลัย เช่น vichi
  รหัสผ่าน = รหัสบัตรประชาชน

  **หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ กรุณาติดต่อ 0-5392-1444 ต่อ 1624, 5304**

 • Play   Stop
 • ดาว์นโหลดเอกสาร, แผ่นพับ Tell Me More


  0 : วิธีการปิด Pop-up และการตั้งค่าก่อนการใช้งานโปรแกรม Tell Me More
     
  1 : วิธีการสอบก่อนเรียน (Placement Test) Tell Me More
     
  1 : คู่มือการเปิด Microphone
     
  1 : คู่มือเอกสารแผ่นพับ
     
  1 : วิดีโอสาธิตวิธีการเข้าใช้งาน
     
  1 : วิดีโอสาธิตกิจกรรมการเรียน
     
  : Adobe Flash Player
     
  : Team Viewerสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)
128 ถนน ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1624, 5304 โทรสาร 0-5392-1444 ต่อ 1630